Individuel terapi foregår primært som samtaler

Når det giver mening, anvender jeg også en del andre tilgange fra den terapeutiske værktøjskasse. Her kan nævnes metakognitiv terapi, tegneterapi, kropsterapi, musikterapi, gestaltterapi og fantasirejser.

Min tilgang tager afsæt i kognitiv terapi, hvor vi afdækker tanker og tankegange for herved at kunne ændre disse. Målet er at komme frem til mere hensigtsmæssige og realistiske tanker for at kunne påvirke følelser, kropsfornemmelser og handlinger.

Temaerne i individuel terapi er mangfoldige. Der er i princippet ikke nogle problemstillinger, der er for store eller for små. Eksempler kan være: Eksistentielle problemer, ensomhed, usikkerhed, angst, nedtrykthed, lavt selvværd, skyld, skam, problemer på arbejdspladsen, eller udfordringer i relationer. Det kan også være, at du ønsker at udvikle dig som menneske, og gerne vil blive bedre til at sige fra, mærke egne grænser og behov, blive bevidst om egne fejl, forfølge drømme, være autentisk og på den lange bane blive den bedste udgave af sig selv.

Min opgave som terapeut er at lytte og stille spørgsmål.

Gennem samtalen vil de udfordringer, der er baggrunden for terapien, forhåbentlig forsvinde eller blive mindre. Nye forståelser og ideer vil udvikles, opstå eller opdages. Det er ofte nødvendigt at gå tilbage og finde ud af, hvornår en forståelse af verden er opstået og under hvilke omstændigheder, for derved at kunne frigøre sig fra dette og de spor som det giver i nuværende liv.

Målet i psykoterapi er generelt at hjælpe dig til at få mere frihed i dit liv og være mindre bundet af uhensigtsmæssige tanker og handlemønstre. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre, ved at blive ”født” på ny med et mere bevidst mindset og herigennem kunne navigere på en mere tilfredsstillende måde i livet. Der er mange forskellige veje og metoder til at opnå større livskvalitet, og jeg udfordrer dig via forskellige metoder i et tempo, som er passende i forhold til din personlighed, livssituation og mentale kapacitet lige nu.

Det er min opgave at få dig til at stå på tæer uden at vælte. Herved opnås mest mulig personlig udvikling. Jeg møder dig empatisk med en hjertevarme, der vil få dig til at føle dig tryg og give dig mod til at åbne dig og fortælle om de ting, der er svære.

 

 

Kontakt mig
close slider